لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

دسته: حسابداری

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 25 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 30

دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

در 30 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

فهرست

اهم مواردی که در عملیات حسابداری شرکتهای خدمات بیمه ای پرداخته می شود ۲

۱- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار: ۲

۲- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها: ۳

۳- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون: ۴

۴- افتتاح حساب بانکی(جاری دریافت بیمه گری و جاری پرداخت بیمه گری): ۴

جاری دریافت بیمه گری ۴

جاری پرداخت بیمه گری ۶

۵- فروش غیر نقد و نحوه وصول چکها و اقساط: ۷

۶- لزوم تسویه مانده حسابهای فیمابین قبلی: ۸

۷- لزوم همکاری شرکتهای نمایندگی صرفاً با یکی از واحدهای اجرائی شرکت: ۹

۸- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیاتی و صورتهای مالی اساسی: ۱۰

بخش دوم ۱۱

نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر: ۱۱

نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداری: ۱۱

۱- ثبت حساب مربوط به فروش بیمه نامه ها (کلیه رشته ها) ۱۲

۱-۱- فروش بیمه نامه بصورت ۱۰۰% نقد ۱۲

۲-۱- فروش بیمه نامه بصورت دریافت چک ۱۲

۳-۱- فروش بیمه نامه بصورت اقساطی (بدهکاران بیمه) ۱۴

۴-۱- بیمه نامه های عمر و پس انداز ۱۶

۲- ثبت عملیات مربوط به صدور الحاقیه های برگشتی ۱۷

۳- ثبت عملیات مربوط به پرداخت خسارت ۱۹

۴- موارد متفرقه ۲۰

۱-۴- استفاده از اعلامیه های فی مابین: ۲۰

۲-۴- پرداخت کارمزد ۲۵

۳-۴- وام بیمه های عمر ۲۵

۴-۴- چگونگی ثبت بیمه نامه های ارزی ۲۶

۱- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه شرکتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یک نرم افزار استفاده نمایند.

نکات مهم:

الف) استفاده از یک نرم افزار قطعاً مانع از بکارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار کلیه شرکتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام کنند.

ج) به منظور حفظ یکنواختی هرگونه تغیر اساسی در نرم افزار باید با هماهنگی شعب و واحدهای حسابداری و انفورماتیک آنها صورت پذیرد.

۲- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها[۱]:

از آنجایی که کنترل عملیات مالی شرکتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یکی از مشکلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات مالی» شرکتهای نمایندگی بوده است لذا مشخصات «مسئول عملیات مالی و حسابداری» شرکتها باید طی معرفی نامه ای، با امضا مدیر عامل شرکت نمایندگی به مجتمع ها اعلام گردیده و حضور فرد مذکور در جلسات توجیهی و آموزشی نیز به عنوان تکالیف قطعی ایشان تعریف گردد ضمناً هرگونه جابجائی در این خصوص می بایست با هماهنگی صورت پذیرد بدیهی است شرکتهای نمایندگی در انتخاب عزل و نصب این افراد مختار می باشند و لیکن هماهنگی با مجتمعها اجباری خواهد بود. علی ایحال مسئولیت نهایی حسابهای شرکت نمایندگی بعهده مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت نمایندگی خواهد بود.

۳- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیکه اسناد و مدارک حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل دسترسی باشد لذا فدوریست اسناد و مدارک حسابداری شرکت نمایندگی صحافی گردیده و در محل شرکت نمایندگی نگهداری گردد به نحوی که همواره امکان دسترسی به آنها مقدور باشد ضمناً این موضوع بایستی هنگام ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت شرکت نمایندگی مورد کنترل قرار گرفته و نسخه ای از صورتجلسه تحویل و تحول برای واحد اجرائی ذیربط (مجتمع ها) ارسال گردد.

عبارات کلیدی

 • لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
 • دانلود مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
 • کسب درآمد اینترنتی
 • دانلود مقاله
 • دانلود نرم افزار
 • دانلود اندروید
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • دانلود پرسشنامه
 • دانلود فایل
 • دانلود پاورپوینت
 • دانلود نمونه سوالات
 • کار در منزل
 • دانلود آهنگ
 • دانلود سریال
 • دانلود فیلم
 • دانلود کتاب
 • دانلود تحقیق
 • دانلود مدیریت