مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری

دسته: پژوهش ها

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 276 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 111

مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری

چکیده:

افزایش چشمگیر جمعیت و ارتقاء خواسته های بشر، جامعه انسانی را با سرعت هر چه بیشتر به سوی ماشینی شدن پیش می برد٬ این تحول اگر چه موجبات آسایش و رفاه بیشتر را برای انسان فراهم می نماید لیکن در تقابل با طبیعت و جلوه های گوناگون آن که بی شک از ارکان حیات سالم می باشد ٬ چنگ در محیط زیست انسان و حیات جانداران انداخته و هر روز بخشی از آن را به نابودی می کشاند. توسعه شهرها و افزایش جمعیت خود عامل مهمی بر تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی به شمار می رود.

انسان متمدن امروز با آگاهی از این واقعیت تلخ به مقابله با آثار شوم زندگی ماشینی بر خاسته و با شعار «ادامه حیات در گرو بقای محیط زیست» تلاش جدیدی را برای پاسداری از زیستگاه جانداران آغاز نموده است.

یکی از معضلات زندگی در شهرها و جوامع پرجمعیت امروزی آلودگی هوا می باشد که ادامه زندگی را بر مردم دشوار نموده است.

امروزه با پیشرفت دانش و آگاهی انسان مسلم است چنانچه با این مشکل بزرگ بطور صحیح و اصولی برخورد نشود٬ اثرات سوء آن به محیط زیست تاثیر گذاشته و مردم را بیمار و جامعه را فلج می کند خوشبختانه در سالهای اخیر حرکت های سازنده ای در راستای این گرایش جهانی٬ به جهت حفظ و مراقبت از محیط زیست در کلیه کشورها دنیا بالاخص کشورهای پیشرفته آغاز شده است همین آغاز نوین بخش در کشور عزیزمان گردیده و بطور پیش آهنگ در پنج مرکز استان ها از جمله: اراک٬ مرکز استان مرکزی از سال 1373 با ایجاد کمربند سبز به منظور جلوگیری از آلودگی هوا شروع به فعالیت نموده است که متولی آن در اراک اداره کل محیط زیست با مشارکت شهرداری اراک می باشد.

-مقدمه

تدوین مشخصات فنی- اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری به منظور دستیابی به کیفیت هایی در سطح کاملا مطلوب تا حد قابل قبول از طریق به کارگیری روشهای فنی در مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری صورت می گیرد. این امر مستلزم آگاهی و شناخت از مجموعه اقداماتی است که باید نسبت به یکایک اجزاء و عناصر به وجود آورنده فضاهای سبز شهری بر طبق ضوابط مشخصی به کار برده شود تا فضاهای سبز موجود را برای طولانی مدت حفظ، نگهداری و قابل استفاده نماید.

مدیریت نگهداری از فضاهای سبز شهری در صورت آگاهی از کیفیت اقدامات اجرایی انجام شده به هنگام احداث، قادر به انجام مراقبت هایی است که علاوه بر حفظ تداوم عناصر، مواد، مصالح و تجهیزات بکار رفته، اسباب ارتقاء کیفی محیط را با تامین شرایط مناسب برای رشد و بالندگی گیاهان در ارتباط با محیط و محل استقرار و با هدف تداوم بهره برداری مستمر شهروندان در طولانی مدت فراهم می سازد. نخستین گام در انجام عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری در اختیار داشتن مستندات مربوط به چگونگی احداث ( مشخصات فنی عملیات ساخت و احداث فضاهای سبز ) می باشد.

در تدوین و نگارش مشخصات فنی- اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری، نیازهای اکولوژیکی گیاهان کاشته شده باید در نظر گرفته شود. این امر باعث می شود تا علاوه بر فراهم ساختن شرایط مناسب برای تداوم حیات و زنده مانی، بقای گیاهان کاشته شده با بکارگیری مراقبت های اصولی ( دستورالعملهای فنی- اجرایی) استفاده از تمهیدات فنی لازم فراهم و موجبات ارتقاء کیفی محیط همراه با تسهیل در امر مدیریت نگهداری مطلوب به وجود آید.

-تعریف

مشخصات فنی و اجرایی در عملیات مراقبت و نگهداری از گیاهان کاشته شده در فضاهای سبز شهری اصطلاحا به معنای تدوین و تنظیم دستورالعملهایی است که به موجب آن ضوابط و روشهای مناسب و مطلوب برای نگهداری و مراقبت از گیاهان کاشته شده در یک فضای سبز شهری تشریح می گردد.

بر اساس چنین دستورالعملهایی روشهای اجرایی انجام عملیات اجرایی مراقبت و نگهداری از گیاهان باید تحت شرایط پیش بینی شده و قابل کنترل در شرایط مطلوب تعریف گردد تا امکان انجام وظیفه عوامل اجرایی ( پیمانکاران) بر اساس استانداردهای کیفی یکسان، قابل قبول و مطلوب میسر شود. بدیهی است نتایج کیفی حاصل از انجام عملیات مراقبت و نگهداری در روشهای تعریف شده باید از آنچنان وضوحی برخوردار باشند تا کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت جملگی از مفاد آن به ادراکات ذهنی دست یابند.

-هدف

با توجه به تعریف ارائه شده، هدف از تدوین مشخصات فنی- اجرایی در عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری، انشای دستورالعملهایی است که به موجب آن عوامل اجرایی نگهداری کننده از فضاهای سبز شهری موظف خواهند بود تا تحت شرایط مشخص و با بکارگیری روشهای توصیه شده، عملیات مراقبت و نگهداری از گیاهان را در زمانهای مشخص و در دوره زمانی معینی به انجام رسانند.

نظر به اینکه در تدوین دستورالعملهای مشخصات فنی- اجرایی، وظایف عوامل اجرایی برای انجام کارهای معین بصورت استانداردهای کیفی بیان می گردد، بنابراین با دسترسی به چنین ابزاری علاوه بر فراهم شدن زمینه مناسب برای ارزیابی از اقدامات اجرایی انجام شده، امکان پرداخت منصفانه حق الزحمه از طریق تبدیل پارامترهای کیفی به پارامترهای کمی میسر و پرداخت صورت وضعیت ها را بر اساس فهرست بهای پایه امکان پذیر می گرداند.

-تنوع فضاهای سبز شهری

فضاهای سبز شهری به اشکال مختلفی بروز می یابند که عمده ترین آنها را می توان در سیمای پارکهای شهری نظیر: پارکهای محله، ناحیه، منطقه، شهری، فرا شهری، رفیوژ ها—بلوارها و میادین، حاشیه معابر، جنگل کاری ها و کمربندهای سبز در داخل و یا حاشیه شهرها سراغ گرفت.

احتمال وقوع برخی نارساییها در حین انجام عملیات مراقبت و نگهداری از پوشش گیاهی فضاهای سبز شهری به علت عدم دسترسی به مشخصات فنی عملیات اجرایی در طرحهای احداث و ایجاد فضای سبز و یا سهل انگاری عوامل اجرایی به هنگام اجرای عملیات احداث باعث می گردد تا در نگهداری گیاهان موجود از نظر تامین نور کافی، خاک مناسب و حفظ رطوبت مورد نیاز مشکلاتی به وجود آید . این امر به مرور و با ایجاد رقابت در بین گیاهان در حال رشد به عنوان موجوداتی زنده سبب تغییر فرم و غلبه یابی برخی از گیاهان بر گروهی دیگر شده و در طولانی مدت موجبات مخدوش شدن سیمای عمومی طرح و از دست رفتن احساس روابط کار کردی در یک مجموعه فضای سبز را فراهم می سازد.

آگاهی از سرشت و نیازهای اکولوژیکی گیاهان در فرایند مدیریت نگهداری از فضاهای سبز شهری می تواند برنامه ریزی واقع بینانه تری را برای انجام به موقع و صحیح عملیات حمایتی و مراقبتی و در حفاظت و نگهداری از هر طرح احداث شده فضای سبز را فراهم نماید.

نقش کارکردی گیاهان در فضاهای سبز شهری

گیاهان بر حسب کارکرد قابل انتظارشان از بکارگیری در طرح توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری در یکی از گروه های زیر قرار می گیرند:

1 – درختکاری ها

درختان و درختچه ها علاوه بر دارا بودن برخی تفاوتهای ظاهری، به هنگام اجرای عملیات مراقبت و نگهداری به تیمارهای مراقبتی خاصی نیاز دارند.

انجام و یا عدم اجرای برخی تیمارها در میزان هزینه بری عملیات مراقبتی تاثیر مستقیم بر جای می گذارد. بنابراین در بیان مشخصات این گروه از گیاهان می توان تعاریف زیر را بصورت قرار دادی مورد استفاده قرار داد:

درختان- گروهی از گیاهان چوبی هستند با ارتفاع زیاد و معمولا بیش از 3 متر، دارای تنه واحد و کاملا مشخص که بر روی آن شاخه های فرعی با قطر و اندازه ای کوچک و باریکتر از تنه اصلی ظاهر می شوند و تاج پوشش بهم پیوسته و واحدی را بصورت مشخص و متمایز در قسمت فوقانی گیاه به وجود می آورند. از معروف ترین درختان قابل استفاده در فضاهای سبز شهری می توان به گونه هایی همچون: انواع نارون، چنار، کاج، آیلان، افرا، پلت، بید، انواعی از زبان گنجشکها، توت، اقاقیا، تبریزی، سپیدار، سرو شیراز، زربین، سرو نقره ای سرو تبری، سدروس، لیلکی بدون خار، شاه بلوط، بلوط همیشه سبز، انواع بلوط، درخت چینی و … اشاره نمود.

-درختچه ها گیاهانی هستند چوبی، نسبتا کوتاه و مهمترین وجه تمایز آنان از درختان عدم تشخیص تنه اصلی و وجود تنه چند شاخه که از محل طوقه بصورت ساقه هایی همسان و با قطر مشابه ظاهر می شوند و 5-3 متر و گاهی نیز بیشتر ارتفاع می یابند و از این میان می توان: گل یخ، به ژاپنی، یاس زرد، توری، ختمی درختی، دوتسیا، طاووسی، نرگس درختی، یاس بنفش، برخی انواع ژونیپرس، انواعی از زرشک، پیروکانتا، کتناستر، الیا گنوس، فندق، داغدان، سما و … را نام برد.

درختان و درختچه ها با هدف بهبود شرایط بیوکلیماتیک از طریق ایجاد حجم سبز و یا به منظور تامین سایه از طریق ایجاد فضاهای سر پوشیده و نیمه سر پوشیده، ایجاد پوشش بر روی مناظر نا مطلوب، قاب گیری چشم اندازهای زیبا، ایجاد حفاظ در مقابل وزش باد، هدایت مسیر وزش نسیم، ایجاد پس زمینه در درونمایه مناظر و چشم انداز های شهری بصورت کاشت انبوه و متراکم و یا حتی تنک و ردیفی و به صورت تک پایه هایی از درختان و درختچه های کوچک و بزرگ بکار برده می شوند.

به رغم تامین برخی اهداف کارکردی خاص، جملگی در گروه درختان و درختچه ها قرار گرفته و اصطلاحا « درختکاری» نامیده می شوند و با قرار گرفتن در یکی از موقعیت های فوق به نیازهای مراقبتی متناسب با آن احتیاج پیدا کرده و عملیات خاصی را می طلبند.

در میان درختان و درختچه ها وجود دو ویژگی متمایز « پهن برگ و خزان کننده» و یا « سوزنی برگ و همیشه سبز» باعث می شود تا نیازهای مراقبتی هر گروه با توجه به موقعیت کاربردی آنان از تفاوتهایی نیز برخوردار شود. از اینرو ضروری است تا در تدوین مشخصات فنی- اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

2 – بوته کاری

بوته ها رستنی های چوبی پر شاخ و برگ با ساقه های خشبی و یا نیمه خشبی می باشند که شباهت زیادی با درختچه ها دارند با این تفاوت که ارتفاع و اندازه بوته ها در مقایسه با درختچه ها کوتاهتر بوده و معمولا کمتر از 2-1.5 متر ارتفاع دارند، غالبا در نزدیکی سطح زمین قرار گرفته و اصولا فاقد ساقه های با قطر زیاد می باشند.

درختچه های کوتاه نیز به لحاظ کاربرد گسترده ای که در ایجاد فضاهای سبز شهری دارند معمولا همراه با بوته ها و به شکل مجتمع کاری و یا تک بوته کاشته می شوند از اینرو در گروه « بوته کاریها» قرار می گیرند. این گروه با دارا بودن کارکردهای متنوع در طرحهای ایجاد و توسعه فضاهای سبز شهری در فرم هایی متمایز از یکدیگر تحت عناوینی همچون:

رز کاری- با کاشت انواعی از گل سرخ ها، رزهای هیبرید و یا نسترن و…

بوته کاریهای نمایشی- کاشت مجموعه ای از انواع زرشک، یوکا، پیروکانتا و شیر خشت، اسپیره، به ژاپنی، رزماینوس، لاواندا و…

پرچین و دیواره سبز- کاشت ردیفی و منظم انواع گیاهان هرس پذیر نظیر: برگ نو( ترون )،برخی شمشادها، پیروکانتا و یا انواعی از شیر خشت، زرشک قرمز، سرو خمره ای…

پیچ ها و بالارونده ها- انواعی از گیاهان پر شاخ و برگ که قیم، پر گلا و یا پایه های نگاهدارنده نیاز دارند نظیر: گلیسین، آبشار طلا، نسترن، مو چسب و … در توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری مورد استفاده قرار می گیرند. از اینرو باید با در نظر گرفتن سرشت متنوع این قبیل از گیاهان و توجه به نیازهای اکولوژیکی آنان بر اساس موقعیت هایی که بکار برده شده اند تحت عملیاتی مراقبتی و نگهداری مناسب قرار گیرند.

3-گیاهان پوششی

ایجاد پوشش بر روی سطح خاک در معرض فرسایش و یا سطوح شیبدار ایجاد شده در طرحهای ایجاد فضاهای سبز شهری با بهره گیری از تنوع گسترده ای از گیاهان علفی و یا حتی سایه پسند متداول است و گیاهانی همچون: عشقه، سانتولینا، آجوگا و … و برخی از انواع رزهای رونده، شیر خشت رونده و یا حتی ژونیپروسهای خزنده به صورت گسترده و بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

در پاره ای موارد بعلت در نظرنگرفتن نیازهای اکولوژیکی گیاهان در زمانی نه چندان طولانی پس از کاشت و استقرار گیاه با مشکلات عدیده ای به علت از دست رفتن فرم و ظاهر طبیعی گیاه بصورت تنک شدن، غلبه یابی، بالا رفتن از سایر گیاهان مواجه می شویم. بنابراین به هنگام تدوین مشخصات فنی برای نگهداری از این قبیل گیاهان باید ضمن در نظر گرفتن اهداف کارکردی از کاشت گیاهان اکولوژیکی آنان توجه لازم مبذول شود.

4- گلکاری

از مهمترین اقدامات زیبا سازی در فضاهای سبز شهری می توان به کاشت انواع مختلفی از گیاهان زینتی یک و یا چند ساله اشاره نمود که در یک دوره رویشی کوتاه و یا میان از جلوه های زیبایی برخوردار هستند. مهمترین ویژگی قابل توجه در مدیریت نگهداری از گیاهانی است که با هدف اراده و نمایش رنگهای گوناگون و ایجاد جلوه های ویژه در پیش زمینه طرحهای ایجاد فضاهای سبز شهری از طریق حفظ، نگهداری باید انجام پذیرد.

چنین اقداماتی در فرایند عملیات مراقبت و نگهداری عبارت خواهد بود از طراحی کاشت، انتخاب گیاه مناسب، آماده سازی، بستر کاشت، واکاری، مراقبت و باز کاشت که اغلب هم بسیار پرهزینه است. در ایجاد و احداث اغلب طرحهای توسعه فضای سبز شهری که منطبق بر اندیشه طراحی کاشت شکل گرفته است، همواره تلاش می شود تا سهم این بخش در حداقل ممکن صورت پذیرد.

در طرحهای توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری گلکاری ها به یکی از دو صورت زیر انجام می شود:

گل کاری دائمی: کاشت گیاهان زینتی علفی، پیازی و ریزوم دار دو و یا چند ساله به منظور جلب توجه از طریق ارائه بافت، فرم و یا رنگهای درخشان شاخ برگ و گل با گیاهانی همچون: تاج الملوک، زبان درقفا، انگشتانه، کوکب، انواع میخک و قرنفل به صورت حاشیه کاری و یا قرار دادن در داخل گلجای، بخش قابل توجهی از فضاهای سبز شهری را به کاشت این قبیل از گیاهان اختصاص داده است.

گلکاریهای فصلی- این بخش از عملیات توسعه و ایجاد فضاهای سبز شهری با کاشت نشای گلهای فصلی نظیر: پامچال، لاله، سنبل، بنفشه، اطلسی، شاه پسند، لادن، داودی، کلم زینتی، انواع شب بو و… در باغچه های اختصاص یافته به آن به صورت فصلی و با تعویض کشت گیاه پس از یک دوره گل دهی طبق مشخصات فنی مربوطه تکرار می گردد.

5- چمن

یکی از متداولترین کفپوشهای گیاهی انواع چمن می باشد که در اغلب طرحهای ایجاد فضای سبز شهری از جایگاهی مهم و ارزشمند برخوردار است ئ سطوح نسبتا وسیعی را نیز به خود اختصاص می دهد. در صورت عدم رعایت ضوابط فنی به هنگام عملیات آماده سازی بستر کاشت، مشکلات فراوانی را در دوره نگهداری شاهد خواهیم بود. نیاز به انجام عملیات واکاری و ترمیم از طریق لکه گیری و مرمت سبب از دست رفتن یکنواختی در بافت پیش زمینه را فراهم نموده و هزینه نسبتا زیادی را تحمیل می کند. همچنین باید در نظر داشت که هر بار تجدید عملیات کاشت و لکه گیری چمن خسارات قابل توجهی را به سایر گیاهان و تاسیسات همجوار وارد می سازد. توجه به چنین مواردی در تدوین مشخصات فنی عملیات نگهداری از چمن باعث خواهد شد تا ضمن رفع برخی نارسایی ها و کاستیها در عملیات مراقبتی از چمن، موجبات طول عمر و دوام چمن فراهم و شرایط مطلوب برای استفاده از آن را در دراز مدت بوجود آورد.

با انجام صحیح و به موقع عملیات مراقبتی از سطوح چمن کاری، ارتقای کیفی محیط حاصل می شود و از صرف هزینه های بی مورد و گزاف برای نگهداری از فضاهای سبز شهری که در مواردی به اشتباه و بدون در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیکی آن مورد استفاده قرار می گیرد جلوگیری خواهد شد.

شرح جزییات مشخصات فنی و اجرایی

شالوده و اساس شکل گیری فضاهای سبز شهری را درختان و درختچه ها به وجود می آورند . استفاده از درختان و درختچه ها در طرح های توسعه فضای سبز شهری اصولاً با اهداف گوناگونی صورت می گیرد که مهمترین آن ها را می توان در تولید اکسیژن و کاهش آلودگی های محیطی ( هوا ، آب ، خاک ، صدا ) ایجاد تغییرات بیوکلیماتیک ، تامین نسبی آسایش زیستی ( تعدیل دمای محیط ، افزایش رطوبت نسبی ، ایجاد سایه و تنظیم جریان وزش باد و نسیم ) برشمرد.

همچنین می توان با استفاده از درختان و درختچه ها با هدف حفاظت فیزیکی و به منظور کاهش سرعت وزش باد و کنترل فرسایش و همچنین ایجاد کننده ارزش های بصری از طریق به وجود آوردن الگوهای سایه روشن در محیط ، منظر سازی ، قاب گیری چشم اندازها و ایجاد پوشش بر روی مناظر نامطلوب بهره گرفت .

از اینرو نقش درختان و درختچه ها در پارک سازی ، حاشیه های سبز معابر ، خیابان ها ، بلوارها و بزرگراه های شهری ، جنگل کاری ها و کمربندهای سبز پیرامون شهرها اهمیت می یابد و عملیات مراقب و نگهداری از گیاهان در چنین فضاهایی باید با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیکی آنان و از طریق به کارگیری تیمارهای مراقبتی ویژه هرکدام از سه کارکرد فوق صورت پذیرد.

گیاهان چوبی نیز همانند سایر موجودات زنده به مواد غذایی ، آب و مراقبت های باغبانی نیاز دارند و به هنگامی که خارج از رویشگاه و زیستگاه طبیعی شان کاشته می شوند ، ضرورت تامین این قبیل نیازها افزایش می یابد . بنابراین ضروری است تا در تنظیم دستورالعمل های انجام عملیات اجرایی مراقب و نگهداری از درختکاری های شهری با در نظر داشتن نقش کارکردی درختان براساس موقعیتی که به کار برده شده اند ، شرح جزییات عملیات نگهداری از آنان تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود. با توجه به موقعیت های کاربردی درختکاری ها و تنوع روش های نگهداری از آن ها به لحاظ موقعیت مکانی و محل استقرار و نیز جزییات مشخصات فنی ـ اجرایی ، عملیات مراقبت و نگهداری از درختان و درختچه ها در فضاهای سبز شهری در سه فصل جداگانه تحت عناوین درختکاری در پارک ها ، درختکاری حاشیه معابر ، جنگل کاری ها و کمربندهای سبز توضیح داده خواهند شد.

فصل اول

ـ درخت کاری در پارک ها

کاشت درختان و درختچه های زینتی در پارک های شهری یکی از مظاهر عینی استفاده از گیاهان در شکل گیری فضاهای سبز شهری است . بنابراین درختان به عنوان اسکلت فضای سبز شهری و ایجاد کننده ابعاد فضایی در پارک ها از نقش تعیین کننده و با اهمیتی برخوردارند. کاشت درختان و درختچه ها در پارک ها به منظور دستیابی به اهداف از پیش یاد شده با استفاده از تنوع نسبتاً زیاد درختان و درختچه های زینتی غیر بومی و در مواردی نیز با استفاده از گونه های بومی موجب شده است تا عملیات اجرایی نگهداری از درختان و درختچه های کاشته شده در پارک ها از پیچیدگی های نسبی برخوردار گردد. با یادآوری این نکته که در عملیات مراقبت از درختکاری های تزیینی توجه به نیازهای اکولوژیکی گیاهان اهمیت بیشتری می یابد ، ذکر این نکته ضرورت دارد که درک ارزش های زیبا شناختی درختان و درختچه های زینتی تنها با شناخت صحیح از روابط کارکردی آنان و بر حسب موقعیت قرار گرفتنشان در طراحی کاشت حاصل خواهد شد.

1 – 1 آبیاری

 • تامین نیاز آبی درختان و درختچه های زینتی باید مطابق با سیستم آبیاری طراحی شده برای همان مجموعه فضای سبز انجام شود و پیروی از الگوی آبیاری طراحی شده الزامی می باشد. آبیاری درختان و درختچه های زینتی در پارک های برخوردار از سیستم آبیاری تحت فشار به صورت بارانی انجام می شود.
 • در غیاب سیستم آبیاری تحت فشار ، آبیاری درختان باید با استفاده از شیلنگ متصل به شیرهای برداشت و یا تانکرهای سیار مجهز به سیستک پمپاژ با رعایت عدم ایجاد آبشویی در خاک پای درخت و سایر رستنی های کاشته شده در مجاورت آنان توسط کارگران آبیار آموزش دیده انجام شود.
 • دفعات و طول مدت آبیاری درختان و درختچه های زینتی کاشته شده در پارک ها باید با توجه به تغییرات آب و هوایی ماه های مختلف سال انجام پذیرد.
 • آبیاری درختان و درختچه های زینتی به تبعیت از برنامه کلی آبیاری سایر گیاهان باید در ساعات خنک روز انجام شود.
 • در حالتی که آبیاری در بخش هایی از پارک به صورت جوی پشته ، غلام گردشی و یا کرتی انجام می شود باید ترتیبی اتخاذ شود تا با قرار دادن موانعی در مسیر حرکت آب ، سرعت جریان آب قابل تنظیم و آرام شود تا اینکه به مقدار کافی در خاک نفوذ کرده و درختان و درختچه های واقع در مسیر کاملاً سیراب شوند.
 • در صورت مشاهده هر گونه نقص فنی در سیستم آبیاری و مواجه با خرابی آب پاش ها و یا پارگی و سوراخ شدن شیلنگ ها باید به فوریت نسبت به رفع نواقص اقدام گردد.
 • مسیر کانال ها و جوی های آب رسانی در پارک ها باید همیشه پاکیزه نگه داشته شود و از وجود هرگونه زباله ، نخاله و یا علف های هرز پاک سازی گردد.
 • ترمیم تشتک آبخور درختان و درختچه های واقع در مسیر آبیاری ثقلی در طول دوره آبیاری ضروری است . پاک سازی ، نظافت و کنترل مستمر مسیر آبیاری همراه با مرمت تشتک های آبخور باید در طول مدت آبیاری به منظور جلوگیری از هرزروی آب انجام شود.
 • محل کاشت و تشتک آبخور سوزنی برگان باید به لحاظ نیاز مداوم آنان به رطوبت کافی همواره مرطوب نگه داشته شود.
 • در صورت وزش بادهای شدید ، بروز خشک سالی و یا کمبود بارندگی ، بکارگیری تمهیدات لازم به منظور سیراب سازی گیاهان از طریق آبیاری خارج از برنامه درختان و درختچه های همیشه سبز تا پیش از شروع یخبندان های زمستانه و یا شروع زود هنگام دوره رویش گیاهان ضرورت دارد.
 • چنانچه محل استقرار درختان و درختچه ها در داخل چمن و یا در میان سایر گیاهان پوششی قرار گرفته باشد ، اطراف این قبیل از گیاهان باید تا فاصله نیم متری از طوقه درخت از وجود هر گونه رستنی پاکسازی و با استفاده از مالچ پوشانید تا گیاه بتواند از رطوبت کافی بهره مند گردد.
 • در صورت مشاهده پژمردگی و احساس نیاز درختان و درختچه ها به آب بیشتر ، باید با استفاده از روش آبیاری شیلنگی نسبت به تامین آب مورد نیاز این قبیل گیاهان در پروژه های برخوردار از سیستم های آبیاری تحت فشار مبادرت گردد.

2 – 1 کود دهی و تغذیه گیاه

کود دهی درختان و درختچه ها در پارک ها به قصد افزایش رشد صورت نمی گیرد از این رو در تغذیه این گروه از گیاهان باید موارد زیر رعایت شود :

عبارات کلیدی

 • مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • مقاله اجرایی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • تحقیق عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • پروژه عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • بررسی عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • دانلود عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شهری
 • درباره عملیات مراقبت و نگهداری از فضاهای سبز شه