مقاله بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)

دسته: فنی و مهندسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 53 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

مقاله بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

هدف از انجام این تست ها و آزمایشات عبارت است از :

الف ) ایجاد یک استاندارد ارزش یابی (آدیت) موتورها برای بررسی کیفی (میزان توان- گشتاور مصرف ویژه سوخت و سایر پارامترهای تعریف شده).

ب ) ایجاد روش مشخص برای شناسایی و کشف ایرادات موجود در موتورها (مخصوصاً ایرادات مهم) کلیه موتورهای تولیدی و مورد استفاده سطح ایران خودرو را می توان برای انجام این تست مورد استفاده قرار داد.

قبل از انجام تست Performance باید یک سری آزمایشات و تست های دیگر بر روی موتور انجام شود.

این مراحل به شکل زیر است:

1) آدیت موتورها : ارزش یابی و بازبینی دوره ای از موتورها، در حقیقت انتخاب از بین موتورهای تولیدی و تائید شده می باشد. پس از آزمون عملکرد جهت شناسایی میزان انطباق با تعاریف و مشخصات فنی موتور و کشف معایب احتمالی آن از جمله معایب قطعه – مونتاژ موتور – تست نهایی و اشکالات اپراتور می باشد.

2) HOT Test :

کنترل کلی موتورها البته در حالت روشن که پس از مونتاژ موتور در انتهای خط تولید صورت می گیرد ( موتور باید بدون بار باشد)

در این تست ابتدا مدارهای آب، سوخت ، برق وگازهای خروجی از موتور را وصل می کنیم.

پس سطح روغن تزریقی به موتور را چک می کنیم وهواگیری از مدار آب را انجام می دهیم و اتصالات سوخت رسانی را برای جلوگیری از نشتی بنزین بررسی می کنیم.

موتور را روشن کرده و به دور 1750 rpm می رسانند. (فشار روغن موتور نباید در این حالت از 2.5 bar بیشتر شود) . برای مدتی که موتور در دور 1750 rpm کار می کند شرایطش پایدار می گردد.

سپس دور موتور را به 2500 rpm می رسانیم. در این حالت میزان فشار روغن و دمای روغن را بدست بیاوریم. هم چنین از طریق کامپیوتر می توانیم دمای آب ورودی به موتور و دمای آب خروجی از رادیاتور را نیز اندازه بگیریم. در HOT Test علاوه بر این موارد باید صدای غیرعادی موتورها اعم از knock و ارتعاشات اضافی ونویزها و هم چنین حرکت منظم موتور را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس اتصالات مربوط به سیستم روغن موتور اعم از اتصال لوله روغن بر روی بلوک سیلندر-اتصال لوله گیج – اتصال فیلتر روغن – اتصال پیچ تخلیه روغن – اتصال کاسه نمد میل سوپاپ و اتصال کاسه نمد انتهای میل لنگ چک می شود.

هیچ گونه روغنی نباید در منیفولد هوا و اگزوز مشخص شود. هر گونه نشتی احتمالی روغن را در چهار طرف موتور بررسی می کنیم. حال نوبت به اتصالات مدار آب موتور است که شامل بررسی لوله های آب اتصال لوله آب به بلوک سیلندر و سرسیلندر اتصال سه راهی آب – اتصال لوله هواگیری آب – اتصال مربوط به واحد ارسال کننده دمای آب و نسور دمای آب است و دسته آخر هم باید اتصالات مربوط به سیستم سوخت رسانی که خیلی مهم است را چک کنیم.

مرحله بعدی

3) Running in

این تست که در حقیقت تست آبندی موتور است و قبل از تست Performance انجام می شود. این تست دارای مراحل زیر است که نشان داده شده است.

در ابتدا موتور در حالت بدون بار (یعنی دریچه تراتل کاملاً بسته ) در دور 1000rpm به مدت 30 دقیقه کار می کند .

بعد از این مرحله باید روغن موتور را به طور کامل عوض کنیم.

سپس طبق جدول زیر ادامه می دهیم.

tکل t Load دور
45min

1h-15 min

1h-45 min

2h-15 min

2h-45 min

3h-15 min

3h-45 min

4h-15 min

4h-45 min

15

30

30

30

30

30

30

30

30

No load

15% Est

20%

25%

30%

50%

60%

75%

100%

1000

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3000

4) Performance:

تست عملکرد موتور است که پس ازتست آب بندی جهت مشخص شدن مشخصه های اصلی موتور ( توان – گشتاور – مصرف ویژه سوخت) بر روی موتور انجام می شود.

که برای انجام این تست از هر 2000-2500 موتور یکی را به طور اتفاقی انتخاب می کند. این موتورها همانطور که گفته شد باید از موتورهایی انتخاب شوند که دارای تائید واحد کنترل کیفیت باشند. در این تست عملکرد موتور از لحاظ توان و گشتاور مورد بررسی قرار می گیرد.

موتور بر روی یک Stand فلزی قرار می گیرد که این Stand برای پیکان و RD یکسان و برای موتورهای پژو هم یکسان است.

موتور را دقیقاً در شرایط کاری موتور معمول نصب شده بر روی خودروها ، قرار می دهند.

در ابتدا باید تجهیزات موتور مثل فیلتر هوا، دینام و .. بر روی موتور نصب گردد و بوسیله موتور چرخانده شود.

روغن به اندازه کافی به موتور داده می شود و با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی سوخت مورد نظر هم به خودرو تزریق می شود و به طور کل پس از نصب بر روی Stand، برای پیکان و RD یکسان و برای موتورهای پژوهم یکسان است.

موتور را دقیقاً در شرایط کاری موتور معمول نصب شده بر روی خودروها ، قرار می دهند.

در ابتدا باید تجهیزات موتور مثل فیلتر هوا، دینام و … بر روی موتور نصب گردد و بوسیله موتور چرخانده شود.

روغن به اندازه کافی به موتور داده می شود و با در نظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی سوخت مورد نظر هم به خودرو تزریق می شود و به طور کل پس از نصب بر روی Stand، تمام اتصالات آب و روغن و سوخت و برق آن بنابر تعریف بسته می شود. آب به داخل سیستم خنک کاری شارژ می گردد و پس عملیات هواگیری انجام می شود این مراحل ترتیب ویژه ای دارد که در زیر به آن اشاره شده است.

مقدار روغن بدست آمده پس از انجام این تست برابر است با

در این مرحله باید میزان مصرف روغن را اندازه گیری کرد. مقدار روغن تزریقی برابر است با . مقدار روغن تخلیه شده پس از انجام این تست برابر است با

که با تفریق این دو مقدار از یکدیگر می توان مصرف روغن را اندازه گرفت. از طرفی میزان درصد مخلوط بنزین درون روغن باید در آزمایشگاه مربوطه انجام شود. پس از پایان آزمون های ذکر شده دمریت استاتیکی موتور آزمایش شده به روش زیر صورت می گیرد.

دمریت استاتیکی :

برای انجام دمریت استاتیکی باید مراحل زیر را طی کنیم:

1) موتور باید سرد باشد.

2) بدون باز کردن قطعات و اتصالات داخلی موارد زیر را بررسی می کنیم.

وضعیت ظاهری موتور

میزان خلاص سوپاپ دود هوا با استفاده از فیلر

کشش تسمه

گشتاور قطعات بستر شده غیر از پیچ های سرسیلندر

پس از دریافت گزارش کامل آزمایشگاه موتور توسط مسئول واحد مجری ارزیابی (آدمیت) نتایج آزمون مطابق با معیارهای مندرج در فرم مقایسه و ارزیابی می گردد.

سپس با توجه دمریت استاتیکی وباتوجه به گزارش کامل آزمون موتور (دریافتی ازآزمایشگاه تست موتور ار گزارش نهایی توسط مسئول واحد مجری ارزیابی (آدیت) تهیه و به واحد های ذیربط ارسال می گردد.

عبارات کلیدی

  • مقاله بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)
  • تحقیق بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)
  • پروژه بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)
  • مقاله بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)
  • دانلود تحقیق بررسی Power Test (واحد نیرو محرکه موتور سازی)