مقاله بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 11 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 12

مقاله بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی

قبل از پرداختن به مفاهیم «صف» و «ستاد» و تشریح موقعیت سازمانی هر یک لازم است که مفاهیم «قدرت» و «اختیار» تعریف شوند تا ضمن پی بردن به وجوه تمایز بین این دو مفهوم، انواع قدرت نیز شناخته شوند.

قدرت و اختیار

قدرت را می توان توانایی اشخاص یا گروه ها در اثر نهادن بر عقاید و ارزشهای فکری اشخاص یا گروه های دیگر، یا وادار کردن آنها به انجام اعمال خاص و یا بازداشتن آنها از انجام کاری تعریف کرد.

اختیار، بشتر اثر سازمانی دارد و به قدرت و صلاحیت شغلی افراد مربوط می شود. به این ترتیب اختیار را می توان قدرتی شغلی تعریف کرد که با استفاده از آن، شاغل (البته تا زمانی که در آن شغل انجام وظیفه می کند)، می تواند از طریق اعمال نظر در تصمیم گیریها، در سرنوشت دیگران اثر بگذارد. بنابراین اختیار نیز نوعی قدرت است اما قدرتی که پایگاه سازمانی دارد یعنی قدرتی است که از شغل و موقع و مقام سازانی سرچشمه می گیرد.

مفاهیم صف و ستاد

با وجود اهمیتی که روابط صف و ستاد در زندگی سازمان دارد هنوز برخی از مدیران استنباط روشنی از مفاهیم صف و ستاد ندارند و گاهی این دو را با هم اشتباه می کنند بنابراین لازم است که این دو مفهوم دقیقاً تعریف و شناخته شوند. بنا بر نظریه ای که به طور وسیعی در مدیریت پذیرفته شده است «صف» به واحدها یا نقش هایی اطلاق می شود که مستقیماً برای تامین هدفهای موسسه فعالیت می کنند و در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد. در حالی که «ستاد» به واحدها یا نقش هایی دلالت دارد که مستقیماً در جهت تامین هدفهای موسسه فعالیت ندارند، لکن به واحدهای صفی کمک می کنند تا بتوانند به نحو موثری انجام وظیفه کنند و از عهده تامین هدفهای موسسه برآیند.

از مطالب فوق معلوم می شود که ساده ترین طریق تشخیص فعالیت های صفی و ستادی در هر سازمان، توجه به «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بودن کمکی است که این فعالیت ها در تامین هدفهای کلی موسسه دارند.

به عبارت دیگر، فعالیت های صفی شامل فعالیت هایی هستند که مستقیماً به تامین هدفهای کلی سازمانی کمک می کنند و فعالیت های ستادی آن گونه فعالیت هایی هستند که به طور غیرمستقیم به تامین هدفهای کلی سازمانی کمک می کنند.

طریق دیگری که برای تشخیص فعالیت های صفی و ستادی غالباً به کار می شود، توجه به چگونگی صدور دستور و اجرای آن در خط فرماندهی است. مدیران و مسئولین صف در خط فرماندهی قرار دارند و حق صدور دستوربه واحدها و مسئولین را دارند و مسئولین مادون ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند. در حالی که مدیران و مسئولین ستاد در خط فرماندهی قرار ندارند و حق صدور دستور به واحدها و مسئولین صف، حتی به مسئولین رده های پایین سازمانی را ندارند. واحدها و کارشناسان ستادی فقط می توانند به مدیران صف نظر مشورتی بدهند و آنها را در انجام وظایف و مسئولیت هایشان یاری دهند. بدیهی است چنانچه لازم باشد طرحها و نظریات واحدهای ستادی توسط واحدهای صف به مورد اجرا گذارده شود، در این صورت واحدهای ستادی سعی می کنند ابتدا طرحها و ایده های موردنظر خود را به تصویب مقامات عالی سازمان برسانند و سپس مراتب را برای اجرا به واحدهای صف ابلاغ کنند. در سازمانهای نسبتاً کوچک که کلیه کارکنان زیر نظر یک نفر انجام وظیفه می کنند هر یک از آنان در خط فرماندهی قرار داشته و ملزم به اجرای دستورهای مافوق هستند این گونه سازمانها صرفا یک سازمان صف تلقی می شوند.

روابط بین صف و ستاد:

یکی از مسائل عمده ای که همواره در سازمانها به عنوان یک مشکل برای مدیران مطرح است روابط بین صف و ستاد و اختلافاتی است که در این روابط بوجود می آید. دلایل این اختلاف متعدد است ولی اهم آنها به این شرح است:

1- نبودن حدود مشخص روشن برای وظایف هر یک از مدیران صف و ستاد

2- عدم اطلاعات مدیران صف و ستاد از وظائف یکدیگر

3- اختیارات زیاد واحدهای صف که باعث می شود در مقابل ایده ها و طرحهایی که از طرف واحدهای ستاد برای تغییر ارائه می شود مقاومت نمایند.

4- ارائه نکردن اطلاعات کافی و مستدل از طرف واحدهای ستاد به مدیران صف به منظور توجیه و متقاعد کردن آنها

5- احراز مسئولیت های صف و ستاد توسط افرادی که صلاحیت های کافی ندارند.

بهبود روابط صف و ستاد

می توان در این خصوص بحث مفیدی انجام داد و آن این است که نقش ستاد باید در ارائه کمک حتی به همه سطوح مدیریت باشد. نخستین شرط برای انجام این کار آن است که این طرز فکر را که اختیارات و مسئولیت باید مساوی باشد را کنار بگذاریم. در گروه صف و ستاد وابستگی متقابل دارند و از این رو ستاد در همه سطوح مدیریت باید به عنوان مسئول شناخته شود. متقابلاً ستاد نیز باید اطلاعات خود را به جای بالاترین سطح به مدیر اجرایی مربوط ارائه نماید تا مورد استفاده قرار گیرد و در حقیقت سازمان تا حدی به خود مدیریتی برسد متخصصان در دو حالت مشکلات کمتری در روابط خود با مدیران پیدا می کنند. یکی حالتی است که متخصص به عنوان کارمند صف است و زیر نظر مستقیم مدیر صف کار می کند و فاصله مکانی نیز با مدیر صف ندارد و دیگری حالتی است که متخصصان در قسمت دیگری جدا از مدیران کار می کنند. در هیچ یک از این دو حالت قدرت مدیران به خاطر نیروهای متخصص محدود نمی شود.

عبارات کلیدی

  • مقاله بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
  • تحقیق بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
  • پروژه بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
  • مقاله بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی
  • دانلود تحقیق بررسی صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پیشبرد اهداف آموزش عالی