چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.

عنوان انگلیسی مقاله:

WHY GOVERNMENTAL ACCOUNTING AND FINANCIAL
REPORTING ISAND SHOULD BE DIFFERENT

عنوان فارسی مقاله: چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

فایل حاوی هم متن اصلی و هم متن ترجمه شده می باشد

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 36

گزیده ای از متن انگلیسی :

Executive Summary
Governments are fundamentally different from for-profit business enterprises in several
important ways. They have different purposes, processes of generating revenues, stakeholders,
budgetary obligations, and propensity for longevity. These differences require separate
accounting and financial reporting standards in order to provide information to meet the needs of
stakeholders to assess government accountability and to make political, social, and economic
decisions. Although state and local governments in the United States have had separate standards
for over 100 years, occasionally the question is raised: Why can’t general purpose governments
(cities and counties, for example) simply apply the standards established for business
enterprises?1 The following questions and answers briefly address that issue, and the
accompanying paper and its appendixes provide an expanded discussion.
Why Are Separate Accounting and Financial Reporting Standards
Essential for Governments?
Separate accounting and financial reporting standards are essential because the needs of users of
financial reports of governments and business enterprises differ. Due to their unique operating
environment, governments have a responsibility to be accountable for the use of resources that is
significantly different from business enterprises. Although businesses receive revenues from a
voluntary exchange between a willing buyer and seller, governments obtain resources primarily
from the involuntary payment of taxes. Taxes paid by an individual taxpayer often bear little
direct relationship to the services received by that taxpayer. Overall, taxpayers collectively focus
on assessing the value received from the resources they provide to government. Governmental
accounting and financial reporting standards aim to address this need for public accountability
information by helping stakeholders assess how public resources are acquired and used, whether

گزیده ای از متن ترجمه شده :

مقدمه و چهار چوب:

هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .

علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است .

پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته را نشان می دهد .

پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند .

عبارات کلیدی

  • گزارش گری دولتی

اطلاعات فایل

  • نویسنده: مهدی رضایی
  • دسته بندی: حسابداری
  • قیمت: 12000 تومان