گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو

  • عنوان کامل: گزارش کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو
  • دسته: مکانیک
  • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
  • تعداد صفحات: 100
  • فهرست مطالب این کارآموزی

بخشی از گزارش کار

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها، بایستی کلیه قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی (لقی) قسمت های مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدول های 1 و 2 مقدار سفتی پیچهای موتور با تورک متر (آچار مدرّج)، نسبت به بزرگی و کوچکی آن (قدرت موتور) و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذکر شده است.

  • فرمت: zip
  • حجم: 0.06 مگابایت
  • شماره ثبت: 901